กองทุนกรุงศรี

กองทุนกรุงศรี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ภายใต้ชื่อ บลจ.อยุธยา จาร์ดีนเฟลมมิ่ง และเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน “อยุธยาทุนทวีปันผล” เป็นครั้งแรกในกลางปี 2540 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และในปี 2554 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทแม่ คือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปัจจุบัน บลจ.กรุงศรีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย มีสาขากว่า 650 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้ง การที่ธนาคารได้ผนึกกำลังกับธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ตั้งแต่ปลายปี 2556 ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งนิติบุคคลและลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ของธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตตลอดจนเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ภายใต้ชื่อ บลจ.อยุธยา จาร์ดีนเฟลมมิ่ง และเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน “อยุธยาทุนทวีปันผล” เป็นครั้งแรกในกลางปี 2540 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และในปี 2554 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทแม่ คือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปัจจุบัน บลจ.กรุงศรีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย มีสาขากว่า 650 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้ง การที่ธนาคารได้ผนึกกำลังกับธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ตั้งแต่ปลายปี 2556 ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งนิติบุคคลและลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ของธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตตลอดจนเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ufa700

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น