กรุงศรีคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากงาน Asian ESG Award 2021 ครั้งที่ 16 จาก Corporate Governance Asia

กรุงศรีคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากงาน Asian ESG Award 2021 ครั้งที่ 16 จาก Corporate Governance Asia

9 มิถุนายน 2564

ธนาคารได้รับรางวัลถึงสองรางวัลจากงาน Asian ESG Award 2021 ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ที่ฮ่องกง ได้แก่ รางวัล ‘Asia’s Icon on Corporate Governance Award’ และรางวัล ‘Asian Corporate Director Recognition Award’

รางวัล ‘Asia’s Icon on Corporate Governance Award’ หรือรางวัลบรรษัทภิบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชีย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ได้แสดงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการปรับปรุง และการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่บุคลากร การมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน และการยึดถือ ในจริยธรรมทางธุรกิจของกรุงศรี (โดยกรุงศรีได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7)

คุณเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘Asian Corporate Director Recognition Award’ จากความเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธนาคาร ในขณะเดียวกันยังยึดมั่นในพันธกิจการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการธนาคารอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากสถานการณ์ของโรคระบาดทั่วโลก ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและทางสุขภาพ กรุงศรียังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตที่ไม่เพียงแต่มุ่งสู่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย แต่ยังคำนึงถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันองค์กรและสังคมสู่ความยั่งยืนต่อไป บาคาร่า

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น