โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ

SSF / RMF หรือกองทุนไหนๆ ก็แลกได้ ด้วยพอยต์บัตรเครดิต

เปลี่ยนคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด ของคุณ เป็นเงินลงทุนกองทุนกรุงศรี

1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท*   (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด)  และบัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม   ในการใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตแลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กรุงศรี โดย
 • แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด    เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บลจ. กรุงศรี ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service   โดยทุก 1,000 พอยต์  แทนเงินลงทุน 100 บาท
 • เงื่อนไขขั้นต่ำในการแลกคะแนนเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1,000 คะแนน) สูงสุด 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน

*ได้แก่ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, กรุงศรี เอ็กซ์คลูซฟ ซิกเนเจอร์,  กรุงศรี ซิกเนเจอร์, กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, กรุงศรี แพลทินัม, กรุงศรี แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด, กรุงศรี วีซ่า/ มาสเตอร์การ์ด, กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ เอไอเอ

**เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี และแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ธ.ค. 64 (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรี มาก่อน), จำกัดสิทธิ์ในการให้ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมรายการสูงสุด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ (โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ขั้นตอนการแลกพอยต์บัตรเครดิต

 • สมาชิกบัตรฯ ที่ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด   และเจ้าของบัญชีกองทุนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. กรุงศรี จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด  เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลข Passport  ที่เคยเปิดไว้กับ บลจ.กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ และทำรายการผ่าน @ccess Mobile Application และระบบ @ccess Online ของ บลจ. กรุงศรี เท่านั้น
 • การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด  เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. กรุงศรี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) โดยทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด  สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน
 • ผู้ลงทุนต้องแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถแลกคะแนนบางส่วนแล้วรวมกับการตัดบัญชีเงินฝาก หรือตัดบัตรเครดิตเพิ่มเพื่อซื้อกองทุนได้
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการแลกกรุงศรี พอยต์ และ/หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด  เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้ว คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขจำนวนคะแนนเพื่อใช้แทนเงินลงทุน อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทบัตรเครดิต
 • บลจ.กรุงศรี    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่แลกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบริษัท เรียบร้อยแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด

**เงื่อนไขพิเศษ: รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรีมาก่อน) และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30    ธ.ค. 64 
 • บลจ.กรุงศรี จะดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่านที่ได้รับสิทธิ์ที่ให้ไว้ในระบบข้อมูลลูกค้าของบลจ.กรุงศรี และจะจัดส่ง Starbucks e-Couponเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่กับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของ บลจ.กรุงศรีในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 โดยจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือน ก.ย. 64 และรอบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่กับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของ บลจ.กรุงศรีในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30    ธ.ค. 64 โดยจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือน ธ.ค. 64
 • จำกัดสิทธิในการรับ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ | จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon:
 1. ลูกค้าสามารถนำ    e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 2. มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้าได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
 3. คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 4. คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 5. สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้บน e-Coupon (ระยะเวลาแคมเปญ 1 ปี)
 6. กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้วและลูกค้ามีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการที่จัดส่ง e-Coupon ให้กับลูกค้า
 7. ลูกค้าสามารถชำระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 8. กดใช้สิทธิ์ผ่านลิงค์ / แอพพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทาง

คำเตือน 

 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com  
 • บลจ.กรุงศรี มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บาคาร่า

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น